Technologie výroby dřevostaveb

Nosná konstrukce dřevostaveb:

Nosnou konstrukci našich dřevostaveb tvoří kostra z KVH hranolů o standardním rozměru 60x160 mm kladených v osové vzdálenosti 625 mm. Ztužení celé konstrukce zajišťuje pobití OSB deskou o síle 15 mm. Strop je proveden z BSH hranolů, které mohou být v závislosti na přání zákazníka pohledové, případně ukryté v konstrukci. Krov je proveden ze smrkového řeziva a je zakrytý paropropustnou hydroizolační folií, aby stavba byla ještě před pokládkou střešní krytiny chráněna proti dešti. U přízemních domů se většinou konstrukce stropu a krovu nahrazuje příhradovými vazníky.

Skladba stěnových systémů:

Dřevostavby provádíme ve dvou základních variantách obvodové stěny. První varianta je difúzně otevřená skladba, kde není zapotřebí používat parozábranu, druhá varianta, o něco levnější je provedena jako difúzně uzavřená konstrukce s parozábranou na vnitřní straně skladby.
Výhodou difúzně otevřené skladby se fakt, že takto provedená konstrukce je schopna částečně vstřebávat vzdušnou vlhkost z interiéru a zpětně jí v případě potřeby do interiéru opět uvolňovat, čímž dosáhneme přirozenějšího vnitřního prostředí.

Vnější stěna – difúzně otevřená:

1. Sádrovláknitá deska
2. Instalační předstěna
3. OSB deska s přelepenými spoji
4. Nosný rošt z KVH hranolů
5. Vnitřní tepelná izolace – minerální vata
6. Vnější tepelná izolace - dřevovláknitá deska
7. Lepidlo s výztužnou tkaninou, fasádní omítka, případně dřevěný obklad
Tepelný odpor konstrukce R= 5,44 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U= 0,18 W/m2K

V případě požadavku na pasivní dům je možné skladbu stěny upravit zvýšením tloušťky tepelné izolace.


Vnější stěna – difúzně uzavřená:

1. Sádrovláknitá deska
2. Instalační předstěna
3. Parotěsná folie
4. Nosný rošt z KVH hranolů
5. Vnitřní tepelná izolace – minerální vata
6. Sádrovláknitá deska
7. Vnější tepelná izolace - fasádní polystyren
8. Lepidlo s výztužnou tkaninou, fasádní omítka, případně dřevěný obklad
Tepelný odpor konstrukce R= 6,13 m2K/W
Součinitel prostupu tepla konstrukce U= 0,16 W/m2K

V případě požadavku na pasivní dům je možné skladbu stěny upravit zvýšením tloušťky tepelné izolace.

Vnitřní stěna – nenosná příčka:

1. Sádrovláknitá deska
2. Tepelná izolace – minerální vlna
3. Sádrovláknitá deska