Jak vybírat stavební pozemek

Výběr parcely pro stavbu je někdy trochu podceňovaný krok při stavbě domu, a při tom se jedná o krok jeden z nejdůležitějších, dalo by se říci, že i zásadní. Pozemek pro stavbu by měl splňovat několik základních kritérií, které bych v následujících řádkách rád zmínil.

Nejprve je zapotřebí zjistit, zda je pozemek určený pro stavbu, kterou má budoucí stavebník v plánu realizovat (chata, rodinný dům, restaurace a pod.) Tyto informace lze získat na stavebním úřadě, nebo na internetových stránkách obce z územního plánu.

Pokud je pozemek pro stavbu určený, je zapotřebí si odpovědět na následující otázky:

•             zda je pozemek v dobře dostupné lokalitě vzhledem k případnému dojíždění?
•             zda jsou poblíž pozemku, případně přímo na jeho hranici inženýrské sítě?
•             jak velký chci stavět dům? Je dostatečná velikost pozemku pro budoucí stavbu domu?
•             jaká je orientace pozemku vůči světovým stranám?
•             bude možné stavbu umístit v dostatečné vzdálenosti od sousedů?
•             odpovídá cena pozemku celkové zamýšlené investici do stavby?
•             jaké je na pozemku podloží?
•             jedná se o rovinu nebo svah?
•             jaký je přístup na pozemek pro techniku a dopravu materiálu?
•             jaká je příjezdová cesta k pozemku a kdo jí vlastní?
•             zda není pozemek zatížen nějakým věcným břemenem?
•             je pozemek dotčen nějakou ochranou (památková, ekologická, záplavová oblast, archeologické naleziště)?
•             je pozemek dotčen nějakými ochrannými pásmy (les, trať, sítě)?
•             dotýkají se pozemku nějaké další regulativy či omezení?
•             nejsou v okolí pozemku nějaké rušivé elementy (farma, železnice, letecký koridor)?

Většina výše uvedených faktorů významně ovlivňuje budoucí cenu stavby. Mnoho lidí si nedokáže na dané otázky správně odpovědět, nebo se nedokáží zorientovat v komplikované legislativě.

Pokud plánujete koupi pozemku a potřebujete s tím pomoci, neváhejte se na mne obrátit a domluvit si nezávaznou konzultaci, abyste předešli případným budoucím problémům.

 

Ing. David Javorský
722 616 602
javorsky@sruby-tabor.cz