GDPR - Podmínky ochrany osobních údajů

Tyto podmínky společnosti Kanadské sruby Tábor s.r.o., IČ 28108078, se sídlem Řípec 135, PSČ 391 81, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, odd. C, vložka 17599, upravují návštěvy webových stránek společnosti na adrese www.sruby-tabor.cz , poskytování kontaktů a elektronické komunikace ohledně dotazů na dodávky výrobků či zhotovení díla, případně vytčení vad dodaného zboží či díla, kdy v těchto případech společnost Kanadské sruby Tábor s.r.o. je v postavení správce osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a Nařízení EU 2016/679.

Společnost Kanadské sruby Tábor s.r.o. v takovýchto případech zpracovává následující osobní údaje návštěvníků svých webových stránek:

  • - jméno a příjmení
  • - e-mailová adresa
  • - adresa bydliště či sídla
  • - IP adresa
  • - cookies
  • - veřejně dostupné údaje ze sociálních sítí

Důvodem zpracování těchto údajů je nutnost vzájemné komunikace při poskytování služeb, zodpovězení dotazů, vyřízení poptávky, zaslání cenové nabídky, sjednání schůzky, zaslání vyžádaného katalogu či jiných tiskovin, informování ohledně stavu zakázky, realizace zakázky včetně platby za ni, případně vyřízení reklamace, zasílání newsletteru, pokud k němu byl ze strany zákazníka udělen souhlas.

Společnost Kanadské sruby Tábor s.r.o. sděluje, že uchování předmětných osobních údajů bude po dobu pěti let ode dne uskutečnění prvního kontaktu, zaslání poptávky apod., nedohodne-li se společnost Kanadské sruby Tábor s.r.o. s klientem jinak. Klient může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Společnost Kanadské sruby Tábor s.r.o. obecně nebude poskytovat bez důvodu tyto údaje třetí osobě. V případě nutnosti sdílení těchto údajů však je povinna uzavřít s dalším zpracovatelem Zpracovatelskou smlouvu.