Ceny srubů

Cena našich srubů závisí zejména na velikosti srubu, jeho složitosti a vnitřního členění.

Veškeré nabídky zpracováváme individuálně s přihlédnutím ke konkrétním požadavkům zákazníka. Ceny srubů lze rozdělit na tři základní kategorie, kterými jsou dodávka skeletu srubu s krovem,  dodávka hrubé stavby a dodávka stavby na klíč. Co vše jednotlivé kategorie dodávky srubu zahrnují, se dočtete zde.

   Na základě přání zákazníka lze samozřejmě zpracovat nabídku v přesně požadovaném rozsahu. Cenovou nabídku Vám zpracujeme zdarma.

   U každé naší cenové nabídky dostanete informaci, jakým způsobem byla cena vypočítána, a jaká je tedy její přesnost.

Cenu srubu lze stanovit třemi základními způsoby:

1. Odhad podle zastavěné plochy srubu:

Tato metoda je orientační a v některých případech může být i nepřesná. Velmi záleží na vnitřní dispozici, zda je srub přízemní nebo podkrovní, jaká je velikost zastavěné plochy, zda je součástí srubu  balkon, případně stání pro auto apod. Pro výpočet ceny nám stačí znát představu o zastavěné ploše domu, případně o počtu místností. Přesnost takovéto kalkulace se pohybuje v rozmezí +- 10-15%. Pokud máte zájem o nezávaznou cenovou nabídku, kontaktujte nás.

2. Výpočet na základě nákresu budoucího srubu:

Podle jednuduchého nákresu Vaší představy o budoucím srubu, který nám zašlete, jsme schopni připravit individuálně zpracovanou nabídku na srubový skelet s krovem nebo hrubou stavbu, a to přesně ve Vámi požadovaném rozsahu. Nákres by měl zahrnovat alespoň půdorys přízemí, půdorys podkroví, a alespoň jeden venkovní pohled. Nákres může být zpracovaný od ruky a měl by zahrnovat základní rozměry budoucího srubového domu. Přesnost rozpočtu pak je v tomto případě +- 5 %. Rozpočet zpracujeme většinou do 10-ti pracovních dnů a v případě vašeho zájmu připojíme i celkovou odhadovanou cenu srubu, případně orientační rozpočet pro banku jako podklad pro žádost o hypotéku. Pokud máte zájem o nezávaznou cenovou nabídku, kontaktujte nás.

3. Rozpočet na základě zpracované projektové dokumentace či architektonické studie:

Jedná se o přesný rozpočet, který zohledňuje konečnou podobu domu i všechny jeho konstrukční a architektonické prvky. Na základě projektové dokumentace pro naše zákazníky zpracováváme položkový rozpočet, kde jsou přesně popsány všechny nabízené práce a materiály. Naše vlastní projekční kancelář Vám může nabídnout jak zpracování studie, tak i projektové dokumentace - více informací zde. Pokud máte vlastní projekt či studii, zašlete nám tyto podklady a my Vám připravíme cenovou nabídku. Neváhejte nás tedy kontaktovat.