Technologie výroby srubu

Dřevo na srub se většinou vybírá už na kmeni – tedy ještě nepokácené v lese. Námi používané dřevo pochází z nadmořské výšky nad 600 m n.m. a vybíráme stromy, které rostou ve vnitřní části lesa, kde mívají optimální sbíhavost.

Vybrané kmeny stromů se pak dovezou do výrobního areálu, kde se ručně zbaví kůry a lýka. Při ručním oloupání si dřevo zachovává svou přirozenou krásu a křivost. Odkorněné dřevo ošetříme proti biologickým škůdcům a následně se jednotlivé klády uskladní na vyvýšené dřevěné konstrukci tak, aby kolem nich mohl optimálně proudit vzduch. Po vytvoření mikro výsušných trhlin se vyřadí točité kusy, které nejsou pro stavbu srubu vhodné. Na výsušných trhlinách je totiž vidět, zda a jak je dřevo točité. Pokud se do srubové stěny použije točitá kláda, hrozí riziko, že se vlivem kroucení dřeva otevře podélná drážka a vznikne tak netěsnost. Točité klády také více praskají a do vzniklých trhlin může vnikat voda, a pokud se situace neřeší, může dojít k vzniku hniloby. 

Založení každé srubové stavby probíhá na podkladních špalcích, pomocí kterých se vytvoří rovina. Stěny se zakládají podle osových rozměrů daných výrobní dokumentací. Pomocí speciálního srubařského kružítka se na každý kmen nakreslí nepravidelná drážka, která přesně kopíruje křivost každého předchozího kmene. Tuto drážku nahrubo vyřezanou motorovou pilou pak přesně dočistíme dlátem. Na milimetrové přesnosti této operace závisí finální těsnost srubových spojů a rohových vazeb. Uvnitř spoje je vyřezán prostor, do kterého se vkládá tepelná izolace. Existuje více variant používaných spojů, platí však, že více než na zvoleném typu spoje záleží na zkušenostech daného výrobce a řemeslníků, kteří srub vyrábějí.

Když jsou stěny hotové, celá konstrukce je zaklopena stropními průvlaky a stropními trámy. Jednotlivé kmeny takto dokončeného srubu označíme čísly a na jednotlivé stěny křídou rozkreslíme schéma budoucích rozvodů elektroinstalace a rozmístění zásuvek a vypínačů. Následně začneme srub opět od shora rozebírat. Při tomto rozebírání se podle rozkresleného schématu navrtávají prostupy pro rozvody elektřiny

Očíslované kmeny naložíme na kamion a po sepsání a vystavení průvodních dokumentů je srub připravený na expedici k zákazníkovi. Pro převoz k zákazníkovi používáme nákladní návěs /TIR/, v případě špatné dostupnosti na pozemek pak kulatinu překládáme na vhodný dopravní prostředek. Samotná montáž a složení srubu u majitele je za pomoci jeřábu otázkou několika málo dnů.

Sruby 
stavíme z několika druhů dřevin. Nejrozšířenější jsou sruby ze smrku. Současný trend je stavět sruby z jedle. Jedle má jednu velkou výhodu, není potřeba srub natírat. Pokud se zvolí dostatečný přesah střechy a je dům ideálně orientován ke světovým stranám, pak není potřeba hotový dům natírat a dělat opakované nátěry. Je sice potřeba počítat s tím, že dům získá svou nezaměnitelnou "patinu", ale na druhou stranu odpadají starosti s nátěrem. Prohlédněte si, jak takový srubový dům z jedlového dřeva vypadá. 
 

Srubový dům z jedle = 0 % nátěru = 100 % svobody.